Κυριακὴ Ιζ΄ Ματθαίου Χαναναίας – π. Σπυρίδων Βασιλάκος

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου Χαναναίας
“ΠΑΡΕΑ ΜΕΤΕΩΡΗ” – Πνευματικός Λόγος – π. Σπυρίδων Βασιλάκος – Κυριακή ΙΖ΄Ματθαίου (Χαναναίας)
Παρακολουθήστε το Ευαγγελικό κήρυγμα της Κυριακής ΙΖ΄Ματθαίου (της Χαναναίας), από τον πρωτ. Σπυρίδωνα Βασιλάκο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών.