Ὑποδοχὴ λειψάνου Ἁγίου Ἰωσὴφ Ἠσυχαστοῦ στὴν Τιφλίδα

Υποδοχή λειψάνου Αγίου Ιωσήφ Ησυχαστού στην Τιφλίδα
Υποδοχή λειψάνου του Αγίου Ιωσήφ Ησυχαστού στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στην Τιφλίδα Γεωργίας στις 4 Μαΐου 2022