Ἐμπειρίες ἀπὸ τὸν ὄσ. Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη – Πρωτ. Κωνσταντῖνος Μήτσιος

Εμπειρίες από τον όσ. Παΐσιο τον Αγιορείτη
Ο Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Μήτσιος, Εφημέριος του Ι.Μ. ναού αγ. Νικολάου Κόνιτσας καταθέτει τις εμπειρίες του από τις συναντήσεις του με τον όσ. Παΐσιο τον Αγιορείτη.