Ἡ μεγάλη ἀρετὴ τῆς Ἀγάπης – π. Μωυσῆς Ἁγιορείτης

Η μεγάλη αρετή της Αγάπης – π. Μωυσής Αγιορείτης
Ομιλεί ο μακαριστός π. Μωϋσής ο Αγιορείτης.
Ομιλία για την αρετή της Αγάπης.