Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης – Μητρ. Ἀντώνιος Σουρὸζ

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Ομιλεί ο Μητροπολίτης Αντώνιος Σουρόζ (Anthony Bloom Metropolitan of Sourozh), και αναφέρει διάφορα περιστατικά που βίωσε σαν παιδί ο Άγιος Σιλουανός.
Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh)
Η απόδοση στα ελληνικά έγινε από τον ιστότοπο www.agiazoni.gr