Ὅταν ὁ ἄνθρωπος γίνεται συνάνθρωπος

Όταν ο άνθρωπος γίνεται συνάνθρωπος
Οι αφανείς ήρωες της καθημερινότητας