Ὅταν ἡ τεχνολογία γίνεται αὐτοσκοπός

Όταν η τεχνολογία γίνεται αυτοσκοπός
Διανύοντας την εποχή των social media, οι προτεραιότητες αλλάζουν, οι ανθρώπινες σχέσεις αλλοτριώνονται, η τεχνολογία και οι επιταγές της υπερισχύουν κάθε τι άλλου. Όμως, όπως δείχνει με ωραίο τρόπο και το παρακάτω βίντεο, θα έρθει κάποια στιγμή που θα βιώσουμε και εμείς τις συνέπειες.