Ὅταν οἱ δυσκολίες χτυπάνε τὴν πόρτα σου‏

Όταν οι δυσκολίες χτυπάνε την πόρτα σου‏