Ὄρθρος Χριστουγέννων στὴν Ἁγία Εἰρήνη

Ψάλλει ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Αγγελόπουλος μαζί με μέλη της χορωδίας του, όπως τον κ. Ιωάννη Αρβανίτη, τον άξιο Λαμπαδάριο του, της αγίας Ειρήνης οδού Αιόλου Γιάννη Τσιοτσιόπουλο κ.α.

Μνήμη της Πόλης με τον Κωνσταντινοπολίτη Πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Μαφίδη και τους χορούς της Αγίας Ειρήνης να ψάλλουν τα θαυμάσια καθίσματα, τον έξοχο ψαλμικό στίχο του περίφημου βυζαντινού Μαίστορος Ιωάννου Κουκουζέλη «Ευλογήσατε τον Κύριον…Εμμανουήλ παιδίον» και την πρώτη Ωδή των δύο Κανόνων του Ιωάννου Δαμασκηνού και του Κοσμά Μελωδού.