Ὄργωμα στὴν Ἱερά Μονή τῆς Ὄπτινα

Όργωμα στην Ιερά Μονή της Όπτινα.