Ὃ Ἅγιος Ἐφραὶμ καὶ ἡ νήψις – (ντοκιμαντὲρ)

Ό Άγιος Εφραίμ και η νήψις – (ντοκιμαντέρ)
(Xρονικά της Eρήμου Επ. 9)