Ὁ Ὅσιος Τελώνης – π. Μωϋσῆς Ἁγιορείτης

Ο Όσιος Τελώνης – π.Μωυσής Αγιορείτης
Φώτεια 2007