Ὁ ἄσωτος καὶ ἐμεῖς, π. Ἰωακείμ Ἁγιορείτης

Ο Άσωτος και εμείς π.Ιωακείμ Αγιορείτης
Ομιλία του π. Ιωακείμ Καρεώτη Αγιορείτη στην Χριστιανική Στέγη Πατρών

Ιερομόναχος π.Ιωακείμ Καρεώτης

Πηγή : i-m-patron.gr