Ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ & ὁ σταυρὸς τοῦ πιστοῦ

Ο σταυρός του Χριστού & ο σταυρός του πιστού
Η Ομιλία πραγματοποιήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Γρεβενών, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020.