Φιλῶ σε, Κύριε

Φιλῶ Σέ Κύριε
Ο Παντοκράτορας το χελιδόνι και ο αγιογράφος, ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου.
Στη Σερβία ένα χελιδόνι πέταξε στο κεφάλι ενός αγιογράφου που αγιογραφούσε τον Παντοκράτορα στον τρούλο του ναού και δεν ήθελε να πετάξει μακριά, κάθισε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πρόσωπο του Χριστού θωρώντας Αυτόν και χωρίς φόβο ανθρώπου.