Ὁ μπόμπιρας

Ὁ μπόμπιρας
Παρακολουθεῖστε τόν μικρό στά δεξιὰ τοῦ τραγουδιστῆ. Ἡ παιδική ἡλικία, ἕνας παράδεισος.