Ὁ μακαριστὸς γέρων Ἐφραὶμ στὴ μοναδικὴ συνέντευξη λίγο πρὶν τὴν κοίμησή του

Ο μακαριστός γέρων Εφραίμ στη μοναδική συνέντευξη λίγο πριν την κοίμησή του
Αποστολή στο Άγιο Όρος