Ὁ Λόγος τοῦ Σταυροῦ – π. Λουκᾶς Γρηγοριάτης

Ο Λόγος του Σταυρού
Ομιλεί ο π. Λουκάς Γρηγοριάτης.