Ὁ λειτουργός π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Ο Λειτουργός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος