Ὁ κουρέας, ὁ Θεός καὶ τὸ κακό στὸν κόσμο

Ο κουρέας, ο Θεός και το κακό στον κόσμο.