Ὁ Θαρραλέος‏

Ο Θαρραλέος‏.Ελληνική ταινία μικρού μήκους στα πλαίσια του 48HOURS PROJECT του Greek America Foundation.

O Tharraleos (The Courageous One)
Submitted by Demitri Douzenis.

The courage of a nation is found in a child.