Ὁ διάλογος μὲ τὸν Θεὸ – π. Θεοδόσιος Μαρτζοῦχος

Ο διάλογος με τον Θεό
Ο άνθρωπος ξεκινάει τον διάλογο με τον Θεό όταν αρχίσει να “παλεύει” με το θέλημά Του στη δική του προσωπική ζωή. Η “πάλη” αυτή είναι ένας κόπος προσωπικός. Τότε ο διάλογος γίνεται και προσωπικός εκτός από συλλογικός. Ο κόπος είναι η απάντηση του ανθρώπου στην πρόταση του Θεού, η οποία πρόταση προσδιορίζεται με το θέλημά Του. Απάντηση η οποία θα βγάλει τον άνθρωπο από τη μοναχική του εξορία και θα τον κάνει να συναντήσει τον Χριστό και τους αδερφούς του κατ’ επέκταση.