Ὁ δάσκαλος ποὺ ἄφηνε τὰ παιδιά νὰ ὀνειρεύονται

Freinet- Φρενέ “ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται” – ΜαθαίνωTV
O Célestin Freinet (1896-1966) ένας από τους παλιούς σύγχρονους παιδαγωγούς που άνοιξε νέους δρόμους στις παιδαγωγικές μεθόδους, παρατηρώντας τα παιδιά, εστιάζοντας στα ενδιαφέροντάς τους, φέρνοντας τη δράση και την ενέργεια της αυλής στην τάξη και την τάξη στην αυλή!!! Αποτέλεσε και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς παιδαγωγούς…