Ὁ γνωστός Ἁγιορείτης μοναχός π. Ἀβραάμ

Ο γνωστός Αγιορείτης μοναχός π. Αβραάμ συγγραφέας πολλών βιβλίων στο στούντιο του Αλήθεια fm μιλάει για όλα τα τρέχοντα
και επίκαιρα θέματα εθνικοθρησκευτικού περιεχομένου.