Ὁ γέροντας τῆς ἀγάπης!

Ο Γέροντας της αγάπης!
Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός.