Ὁ γέροντας τῆς ἀγάπης!
http://youtu.be/QnaagiXd5AA

Ο Γέροντας της αγάπης!
Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός.