Ὁ βίος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Ο Βίος της Αγίας Παρασκευής
Την μνήμη της Αγίας Παρασκευής εορτάζουμε στις 26 Ιουλίου