Ὁδοιπορικό στὴν Ἁγία Γῆ (3)
http://youtu.be/IC_XtJc28RI

Ένα αφιέρωμα στα Πανάγια προσκυνήματα και στον τόπο που βρήκε η Αγία Ελένη το Τίμιο Ξύλο.
Η Αφήγηση είναι από τον Λυκούργο Μαρκούδη και η μουσική από τον Ηλία Σμαάν.
Μια προσπάθεια γνωριμίας με την ευλογημένη και αγιασμένη Γη όπου διαδραματίστηκαν τα
γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.

Το Οδοιπορικό στην Αγία Γη μπορείτε να το παραγγείλετε στον
κ. Λυκούργο Μαρκούδη στα εξής
τηλέφωνα (+30) 210 4118602, (+30) 210 4118640.