Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό Βυζαντινό μοναστήρι τοῦ 1400

Ορθόδοξο ελληνικό βυζαντινό μοναστήρι του 1400.
Κάπου στα ελληνικά βουνά ένα έρημο βυζαντινό μοναστήρι με εξαιρετική εικονογράφηση …

Πηγή : panpanou