Ὀρθόδοξος Μοναχισμός (μέρος 2ο)

Ορθόδοξος Μοναχισμός (μέρος 2ο).
SOPHIA: Secret Wisdom Documentary – Orthodox Christian Monasticism.