Ὀδύσσεια τῆς ζωῆς

Ἡ Ὀδύσσεια τῆς Ζωῆς περιγράφει τὴ μεγάλη στιγμὴ τῆς σύλληψης. Μία ἐξαιρετικὴ περιπέτεια. Ἡ γένεση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Γιὰ πρώτη φορά, μὲ τρισδιάστατη ἀναπαράσταση τῆς ἐνδομήτριας ζωῆς.
L’odyssée de la Vie
L’odyssée de la Vie retrace le grand moment de la conception.Une aventure exceptionnelle.La genèse de la vie humaine. Avec, pour la première fois, la reconstitution en 3D de la vie intra-utérine.