Ἡ ὀμορφιά τῆς γονιμοποίησης

Η ομορφιά της γονιμοποίησης.
Όλοι εξαρτιώμαστε ο ένας από τον άλλον.
The beauty of pollination
We are all dependent to each other. Taken from TEDTalks.