Ἡ ἱστορία ἀγάπης μὲ σκιές ποὺ συγκλόνισε

Η ιστορία αγάπης με σκιές που συγκλόνισε το κοινό στο «Βρετανία έχεις Ταλέντο»

Attraction leave Amanda speechless with their awesome dramatics

There won’t be a dry eye in your house after watching shadow theatre company Attraction perform — Amanda certainly welled up! Stunning magical dramatics that put our hand shadow of a bird to shame.