Ἡ ἱερωσύνη, Μητροπολίτου Ἀντωνίου τοῦ Sourozh

Ἡ ἱερωσύνη, Μητροπολίτου Ἀντωνίου τοῦ Sourozh.
Κήρυγμα του Μητροπολίτη Αντώνιου του Sourozh για το έργο ενός ιερέα. 

Ιερωσύνη,Μητροπολίτης Αντώνιος του Sourozh,ιερέας,priest