Ἡ ἑρμηνεία τῆς κρίσεως

Η Ερμηνεία της κρίσεως.

Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο Μυτιλήνης.

Πηγή: Άπαντα Ορθοδοξίας.