Ἡ ἄνεσις τῆς βίας καὶ ἡ βία τῆς ἀνέσεως

Η άνεσις της βίας και η βία της ανέσεως.
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας ομιλεί για την έννοια της πνευματικής ανέσεως και την αντινομική σχέση της με τη βία της πνευματικής ζωής.