Ἡ ἀρετή τῆς ὑπακοῆς στὴν πνευματική ζωή

Η αρετή της υπακοής στην πνευματική ζωή
Ο Γέροντας Δανιήλ Κατουνακιώτης μιλάει για την αρετή της υπακοής στην πνευματική ζωή και αναφέρει ωφέλιμη ιστορία που έλαβε χώρα στη Σκήτη του Μεγάλου Βασιλείου στα Κατουνάκια.