Ἡ ἀρετή εἶναι μία

Η αρετή είναι μία
Ομιλεί ο αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Κωτσάκης, Ηγούμενος της Ι.Μ.Ομπλού.
Η ομιλία έγινε στη Διακίδειο σχολή λαού Πατρών.
TV λύχνος