Ἡ ἀξιοπρέπεια ὡς βασικό γνώρισμα τοῦ προσώπου

Η αξιοπρέπεια ως βασικό γνώρισμα του προσώπου
Ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ μιλάει για την αξιοπρέπεια ως γνώρισμα του προσώπου και την απαξίωση του ανθρώπου στην εποχή μας.