Ἡ χορωδία τῆς βροχῆς

Ἡ χορωδία τῆς βροχῆς.
Rain Choir.
Perpetuum Jazzile is an a cappella jazz choir from Slovenia.

Thunderstorm simulation effects inspired by Kearnsey College choir (South Africa).
Perpetuum Jazzile. Vocal ecstasy.