Ἡ συχνὴ Θεία Μετάληψη

Συνάξεις νέων Ι. Ν. Αγ. Ελευθερίου Υπεύθυνος: π. Θεμιστοκλής Χριστοδούλου
Ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2014.