Ἡ συμβολή τῆς βυζαντινῆς εἰκόνας

Η συμβολή της βυζαντινής εικόνας στην διαμόρφωση της προσωπικότητος.
Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σταύρος Μπαλογιάννης μιλάει για την δυνατότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί με τον αισθητό κόσμο και τις επιδράσεις της βυζαντινής εικόνας επί της ψυχοσωματικής υποστάσεως του ανθρώπου.αντινής εικόνας στην διαμόρφωση της προσωπικότητος