Ἡ ποιότητα ζωῆς τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου

Η ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου
Ο Γεώργιος Μαντζαρίδης, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνέντευξή του στην Πεμπτουσία μιλά για την ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.