Ἡ παραβολή τῶν δέκα παρθένων

Η παραβολή των δέκα παρθένων
Ο π. Ιωάνννης Σκιαδαρέσης, Καθηγητής της ερμηνείας και θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. αναλύει την παραβολή των δέκα παρθένων, που αναγινώσκεται την Μ. Τρίτη.