Ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ὡς τύπος καὶ διδάσκαλος

Η Μητέρα του Θεού ως τύπος και διδάσκαλος της προσευχής.
Ομιλεί ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος.