Ἡ μετάνοια ὡς στάση ζωῆς

Η μετάνοια ως στάση ζωής
Ομιλεί ο π. Βαρνάβας Γιάγκου.
 
Παναγιόφιλοι 6-4-2013

Ή μετάνοια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πνευματικής ζωής. Η αναγνώρισης της αμαρτωλότητος μας, ο πόνος επειδή πικράναμε τον θεό, η απόφασης για μια αλλαγή και ή καταφυγή στην εξομολόγηση αποτελούν την απαρχή της σωτηρίας μας.