Ἡ μεγάλη ἀρετὴ τῆς Ἀγάπης – π. Μωυσῆς Ἁγιορείτης †

Η μεγάλη αρετή της Αγάπης – π. Μωυσής Αγιορείτης
Ομιλία για την αρετή της Αγάπης.