Ἡ μάστιγα τῶν ψευδοπροφητῶν – Ἱερομόναχο Ἀντίπα

Η μάστιγα των ψευδοπροφητών
Ένα από τα σημεία στα οποία η Εκκλησία μας αντιμετωπίζει ένα κώλυμα, είναι η ύπαρξη ατόμων έξω από τους κόλπους της Εκκλησίας τα οποία προσπαθούν για προσωπικούς λόγους να διαστρέψουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και του κυρήγματος του Χριστού, εκούσια ή ακούσια. Πρέπει η Εκκλησία ενωμένη να θέσει σωστές βάσεις για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της διάσπασης που προκαλείται από τον λόγο αυτών των ατόμων και να συνεχίζει να κηρύττει το ατόφιο και θείο Ευαγγέλιο.

Με τον Ιερομόναχο Αντίπα
————————————————

Ακούγεται το κοινωνικό της Θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων “Γεύσασθε και ίδετε”

Πηγή: https://youtu.be/Diu0aGvikf0