Ἡ κουρὰ μιᾶς μοναχῆς

Η κουρά μιας μοναχής

Μοναστήρια της Κύπρου.