Ἡ ζωὴ καὶ οἱ διδαχὲς τοῦ Γέροντος Παϊσίου

Μητροπολίτης Αιτωλίας: Ἡ ζωὴ καὶ οἱ διδαχὲς τοῦ Γέροντος Παϊσίου