Ἡ ζωή τῶν λουλουδιῶν‏

Η ζωή των λουλουδιών‏.
The Life of flowers

This is a simple video with the music.
Video footages: Artbeats Timelapse Flowers
Music: West One Music. album: 067 Simple Strings. Track: Happy-go-lucky
Edit: Vladimir Vorobyov